Cennik

Odpłatność za usługę:

Wynagrodzenie z kompleksową usługę uzależniona jest od formy prowadzenia księgowość ilości dokumentów, liczby pracowników, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zleconych prac dodatkowych.
Wynagrodzenie za usługę jest każdorazowo indywidualne negocjowane.